IN MEMORIAM: Алекса Трбовић

1966.-2023.

Dvanaestog decembra 2023. po srpskom a 11. po američkom vremenu, u Baltimoru (SAD), posle pune tri godine teške borbe sa silama prirode, ugasio se fizički život prijatelja Alekse Trbovića. Ima mnogo životnih činjenica i istina sa kojima ne mogu da se pomirim i da živim sa njima. Veri u istinu suprostavljam neverovanje, sve dok sam živ i dok me surovost zakona fizičkog sveta svojim razaranjem ne razuveri. Smrt prijatelja i najbližih rođaka su na vrhu te neverice.

Aleksa je neobičan čovek koji se decenijama bavio naukom i umetnošću fotogafije, u iskrenom uverenju da time doprinosi srpskoj kulturi. Za velikog čoveka nije potrebno koristiti velike reči niti nabrajati sve njegove naučne i umetničke podvige i rezultate. Dovoljna je činjenica da on nastavlja da živi u svima kojima je nesebično davao svoje znanje i talente.

Budući da je kao naučnik bio veoma angažovan, svako slobodno vreme, koga je bilo tako malo, koristio je za fotografisanje. Nije se odvajao od fotoaparata. Imao je svoj izvorni pristup koji se zasnivao na njegovom shvatanju života kao radosti koja se može bolje izraziti fotografijom u boji. Predmet svih njegovih fotografija bili su ljudi, a gledalac na tim fotografijama može sam tražiti razlog što ih je fotograf snimio. Po svom načinu gledanja na svet u kome živi i načinu umetničkog izraza, Aleksa Trbović je najbliži engleskom fotografu Martinu Paru.

Negde sam napisao – priroda je jedna velika pisalica brisalica. Čovek je izumevši fotografiju pokušao da to veliko brisanje bar na neko vreme malo zaustavi.

Jednojajčani blizanci kao fotografska tema po kojoj će, siguran sam, ostati upamćen, biće predmet knjige koju je radio godinama, ali koju nije stigao da dovrši.

Dragan Babović

NAPOMENA: Ova stranica je posvećena Aleksandru Trboviću i svi zainteresovani fotografi mi mogu poslati svoje fotografije i kraće tekstove o njemu, koje ću rado objaviti tako da se čuva uspomena na velikog fotografa i čoveka

Tekst i fotografije su uz saglasnost autora preuzeti sa sajta https://fineartdmb.com

Show More
Back to top button