Документи, правилници, обрасци

Услови за FIAP звања Документ 011/ 2016
Услови и прописи за ФИАП патронате документ 018/2017
За патронат FIAP-a сада треба попунити online апликацију на сајту FIAP-a
Формулари за ФИАП звања / AFIAP EFIAP i EFIAP/b /s /g /p
Упутство за попуњавање формулара за ФИАП звања / AFIAP EFIAP i EFIAP/b /s /g /p
Формулари за ФИАП звања /ESFIAP
Формулари за ФИАП звања /MFIAP
Back to top button