Питања и одговори

Примљене фотографије на разним изложбама бодују се према овој табели од 1. јануара 2019.:

Извод из правилника о звањима

Број поена за стицање излагачких и уметничких звања одређује се на следећи начин:

Табела 1:

Ранг изложбе4. ранг3. ранг2. ранг1. рангРЕП рангИНТ рангФИАП рангКолекција ФСС
1. награда591522252020
2. награда471015181212
3. награда35791288
Похвала2345744
Примљен рад12345336
Плава значка
(најбољи аутор изложбе)
20

Табела1се примењује за све изложбе фотографија уз услов да је организована у складу са Правилником о изложбама у ФСС.

Табела2се примењује када је изложба реализована са свим примљеним радовима на папиру у званичном излагачком простору у минималном трајању од 7 дана и са штампаним каталогом који поред података прдвиђених Правилником о изложбама у ФСС има обавезно репродуковане све награђене и похваљене радове.

Табела 2:

Ранг изложбе4. ранг3. ранг2. ранг1. рангРЕП рангИНТ рангФИАП рангКолекција ФСС
1. награда10183044504040
2. награда8142030362424
3. награда6101418241616
Похвала468101488
Примљен рад2468106612
Плава значка
(најбољи аутор изложбе)
40

Поени према табеламамогу се стећи искључиво на изложбама у земљи и иностранству, које се могу рангирати у складу са Правилником о изложбама ФСС.

Ауторима се поени признају за највише 6 изложених фотографија на колективној изложби и уврштених у колекције ФСС, а поени за награде и похвале сабирају се са бројем освојених поена за изложене фотографије.

Учесницима изложбе 10 најуспешнијихизлагача ФСС у претходној години, признају се поени за највише 6 изложених фотографија, у рангу Републичке изложбе.

Чланови жирија, односноселекторизложбе, за изложене радове, сагласно Правилнику о изложбама ФСС, стичу поене како је предвиђено за примљене фотографије, с тим што број фотографија за које добијају бодове не може бити већи од 4.

Учешће на фото конкурсима разних часописа се не бодује.

Сви остали радови изложени ван конкуренције, по било којем основу, као и учешће на изложбама организованим мимо овог правилника, не бодују се.


Формуларе за ФИАП звања пронаћи ћете у менију – ФИАП/документи, правилници, обрасци


Патронат ФСС издаје се на захтев и уз приложене пропозиције организатора, а после сагласности комисије за патронате која утврђује њихову ваљаност. Када се у јавно објављеном конкурсу позива на патронат ФСС то  значи да би изложба требало да буде организована и спроведена према Правилнику о изложбама ФСС, да ће имати стручну селекцију и прописане награде. Награде се додељују у облику медаља ФСС, а за које организатор уплаћује таксу на рачун Савеза. Комисија за патронате одређује делегата за праћење целокупног тока организације и реализације изложбе, лице које стоји на располагању организаторима за савете у вези организације и поставке изложбе. Делегат изложбе, према правилнику, у писаној форми доноси укупну оцену изложбе. Најбоље оцењена изложба у току једне године, наредне године стиче право на патронат без нaдокнаде за таксу.


Канцеларија ФСС нема стално радно време. Зависно од активности и потреба, како секретара тако и чланства, рад  канцеларије се може уговорити у разним терминима, што се посебно односи  на посете чланова ФСС изван Београда.


 Адреса ФСС: Београд, Тимочка 18


Како се постаје члан ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ?

Потребно је на текући рачун ФСС (205-63212-87) уплатити годишњу чланарину за 2023. годину у износу према овој табели, /до 31. марта текуће године. После тог датума износ чланарине се увећава за 20% осим за нова учлањена /попунити ову приступницу и заједно са jpg фајлом – фотографијом – послати на електронску адресу ФСС (info@fotoss.org) како би се израдила Ваша чланскa карта.

За слање Ваше фотографије e-mailom, припремите је на следећи начин:
врста фајла    –   JPG   (компресија – 10)
висина           –   35   mm
ширина          –   25    mm
резолуција    –   300  dpi
назив фајла   –   PREZIME-IME-MESTO.jpg (latinicom i bez naših slova: ščćžđ)
пример:             PETROVIC-PETAR-UZICE.jpg

Чланска карта ће бити послата поштом на адресу уплатиоца или на адресу фото-клуба.

КАКО ФОТО КЛУБ МОЖЕ ПОСТАТИ ЧЛАН ФОТО САВЕЗА СРБИЈЕ?

Потребно је попунити ову приступницу , послати је на адресу ФСС (или на електронску пошту info@fotoss.org) и уплатити годишњу чланарину за 2023. годину у износу од 3000 динара на текући рачун ФСС (205-63212-87)Show More
Back to top button