Обрасци, захтеви, формулари

Вредновање рада аутора
Нови образац за 2024. годину

Упутство за попуњавање ВРА обрасца
Вредновање рада организацијаSlati na> milenaphotoart7@gmail.com
Образац на трагу светлостиSlati na> milenaphotoart7@gmail.com
Захтев за патронатом над изложбом
Захтев за звање Ф. I
Захтев за звање КМФ
Захтев за звање МФ
Образац за Дигитални архив ФСС
Значке ФСС
Приступница за појединце и Фото-клубове
Појединци

Фото-клубови

Појединци

Фото-клубови
Извештај делегата о раду комисије за избор радова на изложби под покровитељством ФСС
Back to top button