Правилници

Правилник о вредновању рада чланова ФСС (усвојен 15.06.2019.)
Правилник о вредновању рада организација ФСС (усвојен 9.09.2023.)
Правилник о изложбама у ФСС (усвојен 15.06.2019.)
Правилник о додели звања у ФСС (усвојен 9.09.2023.)
Пословник о раду Скупштине ФСС (усвојен 15.06.2019.)
Правилник о покровитељству ФСС над изложбама (усвојен 9.06.2018.)
Статут ФСС
Правилник о оцени изложби под покровитељством ФСС (усвојен 21.09.2007.)
Решење о регистрацији

Примљене фотографије на разним изложбама бодују се према овој табели од 1. јануара 2019.:

Извод из правилника о звањима

Број поена за стицање излагачких и уметничких звања одређује се на следећи начин:

Табела 1:

Ранг изложбе4. ранг3. ранг2. ранг1. рангРЕП рангИНТ рангФИАП рангКолекција ФСС
1. награда591522252020
2. награда471015181212
3. награда35791288
Похвала2345744
Примљен рад12345336
Плава значка
(најбољи аутор изложбе)
20

Табела1се примењује за све изложбе фотографија уз услов да је организована у складу са Правилником о изложбама у ФСС.

Табела2се примењује када је изложба реализована са свим примљеним радовима на папиру у званичном излагачком простору у минималном трајању од 7 дана и са штампаним каталогом који поред података прдвиђених Правилником о изложбама у ФСС има обавезно репродуковане све награђене и похваљене радове.

Табела 2:

Ранг изложбе4. ранг3. ранг2. ранг1. рангРЕП рангИНТ рангФИАП рангКолекција ФСС
1. награда10183044504040
2. награда8142030362424
3. награда6101418241616
Похвала468101488
Примљен рад2468106612
Плава значка
(најбољи аутор изложбе)
40

Поени према табеламамогу се стећи искључиво на изложбама у земљи и иностранству, које се могу рангирати у складу са Правилником о изложбама ФСС.

Ауторима се поени признају за највише 6 изложених фотографија на колективној изложби и уврштених у колекције ФСС, а поени за награде и похвале сабирају се са бројем освојених поена за изложене фотографије.

Учесницима изложбе 10 најуспешнијихизлагача ФСС у претходној години, признају се поени за највише 6 изложених фотографија, у рангу Републичке изложбе.

Чланови жирија, односноселекторизложбе, за изложене радове, сагласно Правилнику о изложбама ФСС, стичу поене како је предвиђено за примљене фотографије, с тим што број фотографија за које добијају бодове не може бити већи од 4.

Учешће на фото конкурсима разних часописа се не бодује.

Сви остали радови изложени ван конкуренције, по било којем основу, као и учешће на изложбама организованим мимо овог правилника, не бодују се.

Back to top button