Нови ВРО образац

Нови образац за вредновање рада организација

Vrednovanje rada organizacija od ove godine će se računati na način usvojen na Republičkoj skupštini u Kragujevcu.

Zbog toga se na sajtu FSS sada nalazi modifikovani VRO obrazac: 2021-03-01 VRO.xls).

Izvod iz Pravilnika koji se odnosi na verdnovanje aktivnosti članova prema novom načinu:

Члан 4.
За одређивање листе 10 најуспешнијих организација узимаће се у обзир активности њених чланова на колективним изложбама током календарске године за коју се листа саставља, по Правилницима ФСС, на следећи начин:
– Учествовање на салону или изложби фотографија под патронатом ФСС или ФИАП, при чему се циркуларна изложба рачуна једном, доноси активности клуба 5 бодова;
– Свака примљена фотографија на изложби, различита од других, рачуна се једном и доприноси активности клуба 3 бода.

Show More
Back to top button