Позив за Скупштину ФСС

На основу члана 23. Статута Фото савеза Србије

У суботу 24. септембра 2022. године у Зрењанину, у Барокној сали Градске управе Зрењанин,
Трг слободе 10, са почетком у 11:00 сати

Након отварања Скупштине и избора радног председништва, верификационог известиоца, записничара и два оверача записника, за седницу се предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

Извештај о раду ФСС у протеклом периоду од 14. јуна 2019 до данас.
1.1 Извештај Управног одбора са финансијским извештајем (Бранислав Бркић);
1.2 Извештај Надзорног одбора (Славољуб Радојевић);
1.3 Извештај комисије за покровитељства ФСС (Владимир Ђинић);
1.4 Извештај Уметничког савета и уручење диплома за стечена уметничка звања ФСС;
1.5 Извештај комесара за сарадњу са иностранством и Уручење ФИАП звања додељених у
овој години члановима ФСС (Чедомир Биуковић);
1.6 Извештај комесара за излагачку делатност и уручење диплома најуспешнијим члановима
појединцима и организацијама (Маја Стошић);
1.7 Извештај комесара за рад са омладином (Золтан Бисак);

Уручење награде за животно дело Гези Ленерту;

Доношење плана рада за наредни период (Бранислав Бркић);

Утврђивање висине, начина и рока измирења чланарине за 2023. годину за клубове и чланове
појединце (Бранислав Бркић);

Разно.

Скупштина може успешно да ради само ако је присутно довољно чланова. Уколико нисте у могућности да лично присуствујете, молимо Вас да именујете свог представника на Скупштини, специјалним овлашћењем, које Вам шаљемо уз овај позив.

ПУНОМОЋЈЕ►►►


Едо Иглич, с.р.
председник Скупштине ФСС

Show More
Back to top button