НАГЛАСАК

ФОТОГЕНИЈА (приче о животу, фотографији и фотографима)

Већ сам се уморио од новоговора на нашим званичним радио и телевизијским станицама. Њихово ново наглашавање речи као што су теРИТОрија, лабоРАТОрија, доКУМЕНТ, уместо териТОРИЈА, лабораТОРИЈА, докуМЕНТ, што не рећи, су ми одурни. Ни на једном другом радију или телевизији где год се говори српски језик нико тако не наглашава те речи, а нико у народу, било ком слоју да припада, не говори тако. Замислимо када би по тим измишљеним правилима на исти начин нагласили речи као шту су палаЧИНКЕ овако – паЛАЧИНке), каФАНА – КАфана, или рецимо када би рекли ПЛАнета уместо плаНЕТА, речи код којих је увек нагласак на последњем слогу.

Какве везе има новоговор и погрешно акцентовање на телевизијским и радио медијима са фотографијом? Па има, утолико што указује на чињеницу важности давања нагласка ономе што говоримо. Колико у језику толико и у фотографији нагласак на неком делу слике даје слици мањи или већи значај. Тај нагласак се најчешће постиже односом оштро-мутно, светло-тамно, први-други план, пропорцијама и перспективом и слично. Као што и у језику има правила али и изузетака, због чега језик представља једну лепу мелодију коју чујемо, тако и у фотографском језику постоји мелодичност која није резултат поштовања строгих правила и науке, већ осећаја. Језик визуелног изражавања је универзалнији од језичког.

Тако нам се фотографије неких аутора више допадају, јер говоре језиком који познајемо, а и дају нагласке тамо где и ми сами сматрамо да они припадају, па макар долазиле и из неке сасвим непознате земље. Онима који измишљају нови језик треба доста времена да се пробију. Ако у томе успеју, онда је то неки нови језик изражавања. Зато се сваки нови језик фотографског изражавања најчешће прихвата као експеримент, па ако не буде општедруштвено прихваћен он остаје на нивоу огледа.

Photogenic, physical attractiveness in photographs (Фотогеничност, физичка привлачност у фотографији). За мене је фотогеничност необјашњива сила, таленат самог сликаног објекта да се са успехом лепи на филм или сензор фотоапарата. Али без талента фотографа који стоји иза апарата фотогеничност као да не постоји. (прим. аутора)

 

Драган Бабовић

Show More
Back to top button