Press Photo Srbija 2023

Poštovane kolege,

Centar za razvoj fotografije vas poziva da učestvujete

na konkursu
PRESS PHOTO SRBIJA

PROPOZICIJE
1) Na konkursu PRESS PHOTO SRBIJA 2023 mogu učestvovati svi koji su objavljivali svoje
fotografije u novinama i/ili drugim medijima, koje su nastale u periodu od
01.novembra 2022. do 01.novembra 2023., a državljani su Republike Srbije, ili rade za
medije koji su u Republici Srbiji, kao i strani državljani uz uslov da su im fotografije
snimljene na teritoriji Republike Srbije.
2) Prijavljivanje učešća se vrši popunjavnjem pristupnog formulara koji ste dobili uz e-
mail.
3) Radovi se šalju na e-mail pressphotosrbija@gmail.com
4) Učešće na konkursu se ne naplaćuje.
5) Svaki učesnik (autor) može poslati do 5 (pet) pojedinačnih fotografija u svakoj od 9
(devet) kategorija kao i po jednu reportažu (kolekciju) po kategoriji koja može imati do
12 (dvanaest) fotografija.
6) Na konkurs je moguće poslati isključivo fotografije u digitalnoj formi.
7) Rezolucija fotografija treba da bude u rezoluciji 300ppi. Radovi koji ne ispunjavaju
sve potrebne tehničke uslove neće učestvovati na konkursu.
8) Prihvataju se:

 • pojedinačne fotografije koje su nastale u periodu 01.novembra 2022. do 01.novembra 2023.
 • reporaže i projekti koji su završeni ili prvi put objavljeni u periodu od 01.novembra 2022. do
  01.novembra 2023.
  9) Foto-montaže, digitalno manipulisane fotografije i radovi nastali AI tehnologijom
  ne mogu da učestvuju na konkursu.
  10) Fotografije iz kolekcije mogu po odluci žirija učestvovati u konkurenciji samostalnih
  fotografija.
  11) Sve fotografije moraju imati pravilno popunjen fajl info, za šta je priloženo uputstvo.
  12) Svi fajlovi moraju imati šifriran naziv koji se sastoji od 10 karaktera (kombinacije slova
  i znakova), što je takođe opisano u uputstvu za popunjavanje fajl infa.
  13) Poslednji dan za prijem fotografija je 14. novembar 2023. godine.
  14) Odluke žirija su konačne.

Strana PAGE
2 od 2

KATEGORIJE I OZNAČAVANJE KATEGORIJA
BLIC VEST/Blic reportaža – BL/BR – Nepredvidivi i iznenadni događaji
VESTI /Vesti reportaža – VE/VR – Opšte vesti o planiranim i predvidivim
događajima
LJUDI U VESTIMA/Ljudi reportaža – LJ/LR – Ljudi ili grupa ljudi koji učestvuju u
vestima
SVAKODNEVNI ŽIVOT/Život reportaža – ZI/ZR – Bogatstvo i raznovrsnost svakodnevnog
života.
PORTRET/Portret reportaža – PO/PR – Javne ličnosti i ljudi uopšte
SPORT/Sport reportaža – SP/SR – Sportski dogadjaji
UMETNOST/Umetnost reportaža – UM/UR- Moda, arhitektura, pozorište, slikarstvo,
muzika, javne kulturne manifestacije itd.
NAUKA I TEHNOLOGIJA/Nauka reportaža – NA/NR – Fotografije iz svih oblasti nauke i
tehnologije
PRIRODA I ŽIVOTNA OKOLINA/Okolina reportaža – OK/OR – Flora, fauna, pejsaž,
ekologija…
FOTOILUSTRACIJE FI (samo pojedinačne – do 5 radova)

Poslednji rok za prijem fotografija je 14.novembar 2023.

U ime Organizacionog odbora,
Zvezdan Mančić

Preuzmite formulare ovde ►►►

Show More
Back to top button