OMAN biennial 35 BW report card – individualnini rezultati

U konkurenciji 46 yemalja, kolekcija FSS je zauzela 10 24 mesto.

Pojedina;ne ocenesvrstavaju na[u kolekciju u prvih 10 sa samo osam poena manje od prvoplasirane, ali je slaba ocena za koherentnost pokvarila ovaj rezultat.

Show More
Back to top button