Сва та лица

Дана 05.06.2020. је у 19,30 у галерији Чедомир Крстић у Пироту отворена самостална изложба фотографија под називом СВА ТА ЛИЦА аутора проф.др Зорана Милутиновића, МФ ФСС. Изложба се састоји из 47 портрета, а отворила је госпођа Радмила Влатковић, историчар уметности.

Лица као лавина на фотографијама Зорана Милутиновића са атрибутима документарности и ликовне знаковности, постала су повод и резултат концептуалне поставке „Сва та лица“. Упуштајући се у једну „обичну“ мотивску оријентацију (лица у пролазу), аутор овим делима обзнањује једну префињену поруку. Вредност изложбе је и, што дајући слику пита, провоцира и поручује не дајући коначно решење, али и не оставља нас спокојне. Фотографије су перфектно забележиле атмосферу датих ликова, боље рећи њихову психологију при чему су технички изведене на високом нивоу.

Чини нам се да ову изложбу, поред формалностилских, дакле уметничких одлика, треба читати и као једну исповедну уметничку прозу: она је пластично сведочанство једног осетљивог ока које нам преноси кроз одговарајуће пронађене форме и садржаје свет око себе. Али, у исто време, ова изложба је и нека врста реминисценције, посезања за биографијом аутора: он је овом презентацијом показао део свог визуелног дневника, а можда и разрешио и неки свој интимни дуг који осећа према окружењу.

А изазивање емоционалних реакција је свакако дужност и обавеза уметности.  Фотографија као једна од врста ликовног комуницирања, задржала је особину и техничке поступке крупно-ситно зрно, комбинација природног и вештачког светла итд. Ако је у портрету сачувана психологија личности која се фотографише то је на неки начин „исечак времена“, тренутка, доживљај који вечно траје.

Озбиљност у приступу, доследна посвећеност теми, уз ваљано познавање изражајних средстава медија фотографије, упућује на закључак да на дела овог аутора српска фотографија може увек рачунати.

Радмила Влатковић, историчар уметности

Show More
Back to top button