КОНКУРС ЗА међународно уметничко звање MFIAP

Фото савез Србије позива све своје заинтересоване чланове, који испуњавају услове за стицање FIAP звања MFIAP, да поднесу пријаву у ФСС најкасније до 10. јануара 2022. године.


Услови за стицање међународних FIAP звања, као и одговарајући XLS формулари, могу се преузети са сајта Савеза www.fotoss.org у рубрици FIAP / Документи, правилници, обрасци Формулари за ФИАП звања /MFIAP
Након припреме, поступак за чланове ФСС је следећи:


На e-mail адресу fiapzvanja@fotoss.org треба послати Фото савезу Србије, а копију на cedomir.biukovic@gmail.com у прописаном року:

 1. Попуњени XLS фајл са текстом који описује колекцију, kao и краћу биографију;
 2. Изабране радове у дигиталној форми;
 3. Једну фотографију кандидата у дигиталној форми (JPG, 600х800 пиксела);
 4. Доказ о уплати динарског износа од 19.000,00 динара на рачун ФСС број 205-63212-87, који покрива плаћање таксе FIAP-у и остале трошкове трансфера новца и документације.
 5. Ове године се неће слати папирне фотографије у FIAP
  Препорученом поштом на адресу комесара за везу са FIAP-ом:
  Чедомир Биуковић
  Деканске баште 14/13
  22000 Сремска Митровица
  ПОСЛАТИ:
 • Одштампан формулар за MFIAP звање, оригинално потписан плавом хемијском оловком
 • Текст који описује колекцију, kao и краћу биографију
  Додела MFIAP звања као и осталих звања, обавиће се током 2022. године на Скупштини ФСС.

За Фото савез Србије
Чедомир Биуковић, комесар за везу са FIAP-ом
fiap@fotoss.org
cedomir.biukovic@gmail.com

PDF верзија

Show More
Back to top button