КОНКУРС ЗА међународна FIAP звања

Фото савез Србије позива све своје заинтересоване чланове, који испуњавају услове за стицање неког од FIAP-ових звања AFIAP, EFIAP и EFIAP степене, да поднесу пријаву најкасније до 1. Марта 2021.

Пријава се подноси у електронској форми попуњавањем одговарајућих XLS образаца и слањем изабраних радова, а нови формулар за FIAP звања попуњен и потписан оригиналним
потписом, обавезно се доставља препорученом или брзом поштом на адресу:

Чедомир Биуковић, Деканске баште 14/13,
22000 Сремска Митровица.

Формулар за FIAP звања, који се као и услови за стицање FIAP међународних звања могу преузети са сајта ФСС, линк: http://new.fotoss.org/index.php/dokumenti-pravilnici-obrasci/
Сви кандидати за звања морају имати FIAP FP број и FIAP картицу, који су преуслов за конкурисање за звања. Регистрација је на FIAP платформи, линк:
https://www.myfiap.net/user/register/fp Након регистрације ће добити лични ФП број, који
је неопходно навести у формулару за FIAP звања као и број FIAP картице, a коју могу наручити преко исте платформе и самостално платити путем PayPall-a.

Замену нове картице са добијеним FIAP звањем врши ФСС.

Након припреме, поступак за чланове ФСС је следећи:
На e-mail адресу fiapzvanja@fotoss.org треба послати Фото савезу Србије, а копију
cedomir.biukovic@gmail.com
до 1. Марта 2021. следеће:

 1. Попуњени XLS фајл;
 2. Изабране радове у дигиталној форми; (величина 3600 п./ дужа страна,
  означене на следећи начин: 688_имепрезименазив фотографије)
 3. Личну фотографију кандидата у дигиталној форми (JPG, 600х800 пиксела);
 4. Доказ о уплати одговарајућег динарског износа на рачун ФСС број 205-63212-87, који
  покрива плаћање таксе FIAP-у и остале трошкове трансфера новца и обраде захтева:
  за AFIAP, EFIAP и EFIAP степене, износ je 10.000,00 динара.
 5. Попуњени XLS фајл са оригиналним потписом, плаве боје, у папирној форми, поштом
  на горе наведену адресу;
  ФСС ће проследити у FIAP одговарајуће дигиталне фајлове, и формулар у папирној форми,
  са оригиналним потписима одговорног лица Савеза и кандидата за звање.
  Додела нових FIAP звања обавиће се 2021. на Скупштини ФСС .
  За Фото савез Србије
  Чедомир Биуковић
  комесар за сарадњу са иностранством
  cedomir.biukovic@gmail .com
  tel. 065-536-8004

PDF верзију овог документа можете преузети овде ►►►

Show More
Back to top button