REZULTATI izbora radova prispelih u PRVOJ nedelji

REZULTATI izbora radova prispelih u PRVOJ nedelji trajanja fotografskih aktivnosti članova Foto saveza Srbije

Fotografije su izabrane po pozivu Foto saveza Srbije, objavljenog 30. marta,  da se zainteresovani članovu uključe u fotografsku aktivnost tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srbiji.U prvoj nedelji trajanja poziva sa svojim radovima se odazvalo 29. koleginca i kolega, članova FSS, sa ukupno 78. fotografija. 

Pregled i izbor radova je obavio Milan Živković, predsednik Umetničkog saveta FSS. Izabrani radovi biće deo buduće izložbe fotografija koja će se formirati po završtetku vanrednog stanja u Republici Srbiji. Od izabranih radova, na kraju, će se  proglasiti najbolji i nagraditi, odnsno pohvaliti njihovi autori.


Ostanite kod kuće i zdravi bili,

Miroslav Predojević, sekretar FSS

Show More
Back to top button