Зоран Милутиновић: Инсекти

Део природе Зорана Милутиновића

Део природе Зорана Милутиновића

Незамислив је и покушај да се једном, ма колико обимном изложбом, прикаже макар сасви мали избор представника највећег скупа живих организама, па још да се то сложи било каквим научним редом. Да подсетим: Инсеката постоји око милион, паукова стотинак хиљада, а стонога „једва“ седам хиљада врста. (С’тим што се број врста, проналаском нових и изменама таксономије, свакодневно повећава, а укупна биомаса само инсеката је 12 пута већа од биомасе човечанства.)

Зато (и не само зато) Зоран Милутиновић није „буба-шинтер“ који здушно прикупља збирку зглавкара натакнутих на шпенадле, или тек исечених оштрицом свог објектива. За биолошки кабинет, музеј…

Не, он је пре свега врстан фотограф који, истражујући природу од Ечке до мечке и од Мостонге до стоноге, наилази на поједине представнике ове групе животиња и посвећује им заслужену пажњу и нужно стрпљење. Веома пажљиво бира исечке природе и слаже их у кадрове вредне снимања. Жива бића у њима су обично глумци који играју своје улоге. Било као део приче, или само ликовна зачкољица која снимак претвара у слику.

Слика је део природе Зорана Милутиновића која га подстиче да хода унаоколо са фотографском опремом о врату како би настале његове изложбе. Ова и многе претходне, на које он са пуним правом, треба да буде поносан.

Гордан Поморишац, МФ ФСС

Show More
Back to top button